Advokát Zbořil

Hradec Králové Realizováno: 2010
Klient: Eagle Agency
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Corporate Identity
  • Tiskoviny
Realizováno

Základním a nejvýraznějším prvkem tohoto logotypu je seskupení malých písmen ZB. Na přání klienta se nejedná o iniciály, ale o první dvě písmena příjmení. Jejich tvar vzdáleně připomíná značku pro paragraf, která je v právním světě určitě nejběžnějším symbolem.

 

Druhým prvkem logotypu jsou samotná slova “advokát Zbořil”, která jednoznačně už v samotném logotypu vymezují formu působení klienta. Logotyp má pouze černou barvu bez zbytečných rušivých efektů.