Bonsai Centrum

Ohni si svůj strom Realizováno: 2009
Klient: Bonsai Centrum
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Corporate Identity
  • Tiskoviny
  • Polepy
  • Webdesign
Realizováno

Mým cílem bylo vytvořit nový jednotný vizuální styl pro Bonsai centrum, tak aby tvořil ve všech směrech vizuálně celistvý komplet. Velký důraz jsem kladl na tvorbu logotypu, z kterého pak vycházelo celé grafické pojetí. Hlavní myšlenkou je určitý minimalistický design. Důraz je kladen na minimalismus, detail, čistotu bílé plochy. Grafika je pojata s nádechem japonského stylu, který je pro bonsaje typický. Jednotný vizuální styl je tvořen především pomocí 4 základních prvků: loga, písma, barev a jejich následné aplikace na doprovodné prvky.

 

Základní tvar loga je dvojitý kruh, do kterého je vsazen hlavní motiv – stylizovaný strom, resp. bonsaj. Stáří stromu je znázorněno mohutnými kořeny, které zasahují až do ohraničujícího kruhu a zároveň ho přerušují. To samé platí i pro korunu stromu. Logo je doplněno o název společnosti, pro který jsem použil font DorovanCE Carolus.

 

Reklamní brožuru jsem pojal hodně netradičně. S důrazem na estetický charakter, který naprosto převyšuje informační stránku. Tak vznikla grafická podoba, která se na každé dvoustraně věnuje jednomu stylu tvarování bonsají. Grafika spojuje vždy jedno písmeno slova „bonsai“ s kaligrafickým znakem a také tradiční japonskou inkoustovou kresbou.

 

Pro firmu jsem připravil rovněž logomanuál, vizitky, hlavičkový papír, propagační materiály včetně reklamní brožury, potisk CD/DVD disků a obal pro bonsaistické nůžky.