Generi Biotech

Česká biotechnologická společnost Realizováno: 2010 - 2018
Klient: Generi Biotech, s. r. o.
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Tiskoviny
  • Aplikační prostředí
Realizováno

GENERI BIOTECH je česká biotechnologická společnost, která byla založena v roce 1995.

 

V rámci výběrového řízení na rebrand korporátního designu a s tím spojené změny logotypu a propagačních materiálů byly připraveny dva logotypy. Ty sice nebyly realizovány, ovšem spolupráce se společností probíhá ve věci tiskovin a webového prostředí. Ústřední myšlenka pro propagační materiály je přirovnat syntézu oligonukleotidů (AGCUT) ke skládání hudby nebo kulinářskému umění. Seskupování různých tónů nebo chutí, z kterých vznikne nezapomenutelná skladba nebo dokonalý pokrm. I to je ve své podstatě syntéza.

 

Další oblasti působení společnosti jsou: výroba biotechnologických komponentů pro molekulární biologii, molekulární genetický servis, výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie a nanotechnologie a genetické testování v medicíně.