MANUÁLNÍ TERAPIE

Zdeněk Charous, dr. h. c. Realizováno: 2015
Klient: Zdeněk Charous, dr. h. c.
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Corporate Identity
  • Tiskoviny
  • Webdesign
Realizováno

Tento projekt zahrnoval vytvoření celkového vizuálního stylu pro Manuální terapie: Zdeněk Charous, dr. h. c.. Manuální terapie se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému. Terapeut pomocí manipulačních a mobilizačních technik uvolní blokády kloubů a páteře či protáhne zkrácené svaly. Centrum manuální terapie se nachází v Pardubicích, konkrétně v městské části Spojil.
 
Proces zahrnoval nejen vytvoření logotypu a firemních barev, ale také návrh tiskovin a reklamních předmětů a v neposlední řadě webovou prezentaci. Konkrétní myšlenka, která celý vizuální styl spojuje je založená na bodu, respektive bodech. Ty tvoří mosaiku pomocí tří základních barev. Tyto pomyslné body představují místa, která terapeut napravuje a pracuje s nimi.