Město Skuteč

Logotyp města a městských subjektů Realizováno: 2014
Klient: Město Skuteč
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Corporate Identity
Nerealizováno

NeoBRAND se zúčastnil výběrového řízení na logotyp města Skuteč a městských subjektů. Konkrétně se jednalo o logotypy festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, Městské knihovny Skuteč, Městského muzea Skuteč, Městských sportovišť, s.r.o., Městských vodovodů a kanalizací Skuteč s.r.o., Kulturního klubu Skuteč a Městské policie Skuteč.
 
Požadavek na základní logo města vycházel z podmínky barevné kombinace vyskytující se ve znaku města a zároveň také zahrnovat tradici těžby kamene (žuly) a výroby obuvi. Tak vzniklo logo města v podobě kamenné kostky jejichž každé ze tří viditelných stran odpovídá i barvám města Skuteč. Druhé alternativní logo je pak doplněno o piktogram boty na bílém poli.
 
Logotypy městských subjektů pak navazují na samotné logo města. Je zachována logika barevné kostky, přičemž piktogram se mění v závislosti na zaměření daného městského subjektu. Tak je zachován jednolitý ráz ztvárnění všech potřebných logotypů a zároveň provázanost se základním logotypem města Skuteč.
 
Mozaika kostek stejných jako v logotypu je také využitá i pro doprovodnou grafiku – texturu, která se vyskytuje na všech tiskovinách nebo například na vizualizaci polepu automobilu. Korporátní identita se bohužel neumístila na prvním místě a tak nebyla realizována.