Patrioti Pardubic

Politické sdružení Realizováno: 2014
Klient: Patrioti Pardubic
Rozsah prací:
  • Logotyp
  • Corporate Identity
Realizováno

Patrioti Pardubic jsou občanským uskupením pardubických rodáků a občanů města, kterým není lhostejný osud města a jeho obyvatel.
 
NeoBRAND vytvořil logotyp a celou corporate identity, která vychází ze základních barev města Pardubic, tedy červené a bílé. Hlavním motivem je pak stuha v očích jiného možná véčko na které navazuje nápis tohoto politického sdružení. Celkový styl merkantilií (vizitky, hlavičkový papír, obálka, CD…) je velmi čistý a vychází opět ze základního tvaru a barev. Logotyp a především jeho levá bílá část pak slouží i jako doprovodná grafika, kdy je bílá plocha využita k zobrazení motivů Pardubic nebo například kandidátů za patrioty.
 
Co napsat závěrem? Snad jen „hodně štěstí do voleb 2014 Patrioti“.